Projekty na przedmiot „Pracownia statycznych stron internetowych”

Projekt 1

Stwórz stronę internetową z własnoręcznie wykonanym banerem (w GIMP) dla firmy z branży elektrycznej „ElectroMAG”. Stwórz wirtualną wizytówkę. Strona powinna zawierać wydzielone trzy kolumny, menu, kilka informacji kontaktowych. Przy tworzeniu banera wykorzystaj element utożsamiający się z branżą elektryczną, np. żarówka, gniazdko sieciowe, wtyczka.

Projekt 2

Załóż darmowe konto na stronie ‚wordpress.com’ i załóż swoją pierwszą witrynę w Wordpressie. Dokonaj pierwszych dwóch wpisów, zastosuj wybrany motyw strony. Tematyka dowolna.

Projekty proszę wysłać (plik ZIP ze stroną i link do strony na Wordpressie) na mój adres e-mail lub poprzez opcję wyślij plik.

Ćwiczenie z wykorzystaniem wiedzy nt „Active Directory”

Polecenie: Przeprowadź na swojej wersji serwera konfigurację kontrolera domeny. Może być Tobie pomocny ten artykuł. Stwórz domenę ‚zsmogilno_sala_12’ i w niej użytkownika ‚uczen’ z hasłem ‚zaq1@WSX”. UWAGA! W przypadku komputerów działających jako stacja robocza, należy pobrać oprogramowanie VirtualBox, które znajdziesz tutaj, i zainstalować sieciowy system operacyjny, który dostaniesz ode mnie w …

Publikacja na temat tworzenia baz w Access

Link do publikacji autorstwa:

Oleny Jewtuszenko, Michała Kucieja, Romana Trochimczuka
pod tytułem: „Bazy danych – MS ACCESS: przykłady i ćwiczenia„.

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockej – rok wydania 2018.
Publikacja opublikowana w Internecie na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)

Click!

Egzamin teoretyczny – kwalifikacja E.14

Poniżej możesz zobaczyć jak wygląda prawdziwy egzamin teoretyczny z kwalifikacji E-14. Oczywiście jest to tylko symulacja, ale jeżeli przyjdzie Tobie zdawać ten egzamin w formie elektronicznej (na stanowisku komputerowym) to dokładnie tak on będzie wyglądać. Jesteś gotów? SPRAWDŹ TO!

Zadanie praktyczne – klasa 3TI, 3TI/TOR i 3TI/TD

Zadanie: 1) Wyświetl imię, nazwisko, dział i pensję,  którzy zarabiają najwięcej (uporządkowane malejąco). 2) Dopisz kilka osób do tabeli ‘personel’, dodaj również informacje w polach: nazwisko,imię, pensja, data_zatr, zwolniony. 3) Wyświetl nazwiska oraz imiona pracowników (z tabeli ‘personel’) oraz klientów (z tabeli ‘klient’). Uporządkuj alfabetycznie dane na podstawie pola ‘nazwisko’. …

Podzapytania w SQL

Wprowadzenie Podzapytania lub zapytania zagnieżdżone to instrukcje SELECT umieszczone wewnątrz innych instrukcji SELECT. Podzapytanie może być użyte w dowolnej klauzuli — w klauzuli FROM będziemy je wykorzystywać jako źródła danych, w klauzuli SELECT — jako odpowiedniki zmiennych lub funkcji, w klauzuli WHERE — do wybierania danych itd. Stosując podzapytania, możemy osiągnąć efekt podobny do tego, jaki osiągamy przez wprowadzenie …

Standard SQL-1992 – oficjalna dokumentacja w języku angielskim

(This is stale and you may wish to find a more up-to-date copy, but it is preserved here for posterity. Enjoy — Daria 24 Nov 2017) Information Technology – Database Language SQL (Proposed revised text of DIS 9075) July 1992 (Second Informal Review Draft) ISO/IEC 9075:1992, Database Language SQL- …

Prawa dostępu do plików i katalogów w Linux

W systemie operacyjnym Linux każdy plik i katalog posiada zestaw praw określający, kto ma dostęp do pliku i jakie ma prawa. Każdy plik lub katalog może mieć prawo czytania (read), pisania (write), i wykonywania.Każde z tych praw dostępu reprezentowane jest odpowiednią literą i posiada przypisany odpowiedni parametr cyfrowy. Litera Znaczenie …