Co to jest księga znaku?

Księga znaku jest przede wszystkim spisem zasad oraz wytycznych dotyczących stworzonego przez nas logo bądź logotypu, można więc powiedzieć, że jest instrukcją dla klienta dotyczącą naszych prac. Opisujemy w niej sposób budowy znaku, jego znaczenie, a także użytą kolorystykę. Przedstawiamy wersję achromatyczną oraz monochromatyczną, poprawne oraz niepoprawne jego zastosowania, zalecane rodzaje kolorów tła, czy czcionek. Podsumowując zamieszczamy tam wszystko, …

Książka znaku

Księga znaku to szczegółowe opracowanie, taki rodzaj dokumentacji technicznej znaku graficznego (logo). Zawiera zasady budowy znaku, pole ochronne, zasady wykorzystania w różnych wariantach (czarno biała, możliwa inna kolorystyka itp.) Taką książkę znaku powinno mieć każde nowopowstałe logo. Przykład książki znaku nr 1 {PDF} Przykład książki znaku nr 2 {PDF} Przykład …