Na dobry początek kompilator –> Dev-C++


Kod nr 1 –  Sprawdzanie parzystości liczby

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
  int liczba;

  cout << "wprowadz liczbe" << endl;
  cin >> liczba;

  if (liczba%2==0) //dzielenie modulo
    cout << "wpisana liczba jest parzysta" << endl;
  else
    cout << "wpisana liczba jest nieparzysta" << endl;

  system("PAUSE");
  return(0);
}

Kod nr 2 –  Obliczanie równania kwadratowego

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
  double a, b, c, delta, x1, x2;
  cout << "Podaj wspolczynnik a rownania kwadratowego: ";
  cin >> a;
  cout << "Podaj wspolczynnik b rownania kwadratowego: ";
  cin >> b;
  cout << "Podaj wspolczynnik c rownania kwadratowego: ";
  cin >> c;
  delta = b * b -( 4 * a * c );
  if( delta < 0 )
  {
    cout << "Rownanie nie ma rozwiazania";
    return 0;
  }
  if( delta == 0 )
  {
    cout << "Rownanie ma jendo rozwiazanie ";
    cout << "x_0 = " <<- b /( 2 * a );
    
    return 0;
  }
  delta = sqrt( delta );
  if( b > 0 )
  {
    x1 =( - b - delta ) /( 2 * a );
    x2 = c /( a * x1 );
  }
  else
  {
    x2 =( - b + delta ) /( 2 * a );
    x1 = c /( a * x2 );
  }
  cout << "Rowanie ma dwa rozwiazania: ";
  cout << "x_1 = " << x1 << "  x_2 = " << x2;
  return 0;
}

Kod nr 3 –  Prosty kalkulator

#include <iostream>
#include <conio.h>

int main()

{
int a;
int b;

std::cout << "Podaj pierwsza liczbe ";
std::cin >> a;
std::cout << "Podaj druga liczbe ";
std::cin >> b;
std::cout << a << " + " << b << " = " << a+b << std::endl;
std::cout << a << " - " << b << " = " << a-b << std::endl;
std::cout << a << " * " << b << " = " << a*b << std::endl;
std::cout << a << " / " << b << " = " << a/b << std::endl;
std::cout << "Aby zakoñczyæ program, wciœnij dowolny klawisz";

getch();

}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *