W systemie operacyjnym Linux każdy plik i katalog posiada zestaw praw określający, kto ma dostęp do pliku i jakie ma prawa. Każdy plik lub katalog może mieć prawo czytania (read), pisania (write), i wykonywania.Każde z tych praw dostępu reprezentowane jest odpowiednią literą i posiada przypisany odpowiedni parametr cyfrowy.

Litera Znaczenie Parametr Liczbowy
r prawo odczytu 4
w prawo zapisu 2
x prawo uruchomienia 1
brak praw dostępu 0

 

Do każdego pliku lub katalogu możemy wyszczególnić trzy zestawy takich praw:

 • prawa właściciela
 • prawa grupy
 • prawa pozostałych użytkowników

 

Do wyświetlenia praw dostępu do plików możesz posłużyć się poleceniem ls z opcją -l
przykład:

[waldek@localhost waldek]$ ls -l
razem 944
-rw-r--r--  1 waldek  waldek   16561 sty 28 16:38 blackbox-menu
drwxrwxr-x  6 waldek  waldek    4096 sty 25 19:18 loki/
lrw-rw-r--  1 waldek  waldek   86720 sty 26 15:56 snap.sna

Pierwsza kolumna składająca się z dziesięciu znaków opisuje prawa dostępu, przy czym pierwszy znak określa rodzaj pliku (np. – (minus) oznacza plik, d oznacza katalog, l dowiązanie itd).
Znak drugi, trzeci i czwarty określa prawa właściciela do pliku,
znak piąty, szósty i siódmy określa prawa grupy do której należy plik,
natomiast znak ósmy, dziewiąty i dziesiąty prawa innych użytkowników systemu.

Jak widać w powyższym przykładzie do pliku blackbox-menu przypisano następujące uprawnienia:

prawo odczytu i zapisu dla właściciela (rw-)
prawo odczytu dla grupy (r–)
prawo odczytu dla pozostałych użytkowników (r–)

Dodając do siebie odpowiednie paramatry, zestaw trzech praw możemy przedstawić za pomocą jednej cyfry.
Oto kilka najczęściej spotykanych kombinacji:

Prawa Wartość Znaczenie
0 brak praw
r– 4 prawo do odczytu
rw- 6 prawa do odczytu i zapisu
rwx 7 prawa do odczytu zapisu i uruchomienia
r-x 5 prawa do odczytu i uruchomienia
–x 1 prawo do uruchomienia

W ten sposób za pomocą trzech cyfr możemy przedstawić całkowity (tzn. trzy zestawy) zbiór praw dostępu do pliku (pierwsza cyfra – prawa właściciela, druga cyfra – prawa grupy, trzecia – prawa dla pozostałych użytkowników).

Prawa dostępu Wartość liczbowa Znaczenie
-rw——- 600 prawa do odczytu i zapisu tylko dla właściciela pliku
-rw-r–r– 644 prawa odczytu i zapisu dla właściciela oraz odczytu dla wszystkich pozostałych użytkowników.
-rw-rw-rw- 666 prawa odczytu i zapisu dla wszystkich użytkowników.
-rwx—— 700 wszystkie prawa (odczyt, zapis, uruchomienie) tylko dla właściciela pliku.
-rwxr-xr-x 755 prawa do odczytu, zapisu i uruchomienia dla właściciela pliku oraz odczytu i uruchomienia dla wszystkich innych użytkowników
-rwxrwxrwx 777 wszystkie prawa dla wszystkich użytkowników (ustawienie niebezpieczne)
-rwx–x–x 711 prawa odczytu zapisu i uruchomienia dla właściciela pliku oraz prawo uruchomienia dla pozostałych użytkowników.
drwx—— 700 dotyczy prawa zapisu i odczytu w katalogu tylko przez właściciela. Katalogom zawsze musi być ustawione prawo dostępu   x.
drwxr-xr-x 755 do takiego katalogu wszyskie prawa ma właściciel, a wszyscy pozostali użytkownicy mogą tylko odczytać jego zawartość.
drwx–x–x 711 wszystkie prawa ma właściciel. Katalog z takimi prawami dostępny jest także dla wszystkich pozostałych użytkowników, lecz jego zawartość jest przed nimi ukryta (polecenie ls nie wyświetli listy plików umieszczonych w tak oznaczonym katalogu). Aby odczytać plik użytkownik musi znać jego nazwę.

 


Zmiana właścicieli plików

Do zmiany włąściciela pliku służy polecenie chown.
Należy mieć uprawnienia do takich zmian lub zalogować się jako root i napisać:

chown nazwa_właściciela nazwa_pliku

Przykładowo jeżeli chcesz plik readme.txt przypisać dla użytkownika krystian wydaj polecenie takiej treści:

chown krystian readme.txt

Isnieje możliwość zmiany właściciela całego katalogu (z podkatalogami), aby to zrobić użyj opcji -R np:

chown -R krystian dokumenty

i w ten sposób katalog dokumenty stał się własnością użytkownika krystian
Aby zmienić także przynależność do grupy należy dopisać nazwę nowej grupy do nazwy użytkownika, odzielając obie nazwy kropką:

chown krystian.root readme.txt

Użytkownik krystian przypisany został do grupy root i stał się właścicielem pliku readme.txt


Zmiana praw dostępu do plików

Do zmiany praw dostępu do plików w systemie Linux służy polecenie chmod.
Składnia polecenia przy wykorzystaniu metody cyfrowej wygląda tak:

chmod prawa_dostępu nazwa_pliku

prawa_dostępu to jedna z opisanych wyżej trzycyfrowych liczb.
Przykładowo aby zmienić prawa dostępu do pliku readme.txt na -rw------- (prawo odczytu i zapisu tylko dla właściciela pliku) musiusz napisać:

chmod 600 readme.txt

Gdybyś chciał zmienić prawa dostępu do wszystkich plików w danym katalogu i jego podkatalogach skorzystaj z opcji -R Przykładowo aby ustawić zestaw uprawnień 644 dla wszystkich plików w katalogu /home/waldek/pub napisz tak:

chmod -R 644 /home/waldek/pub

Inną metodą nadawania uprawnień jest metoda symboliczna, polega na zdefiniowaniu odpowiedniego ciągu pojedyńczych liter.W tabelce poniżej przedstawione są znaczenia poszczególnych liter.

Kto Działanie Uprawnienie
u użytkownik + dać r odczyt
g grupa  zabrać w zapis
o inni = przypisać x wykonanie
a wszyscy s suid  

Składnia polecenia przy wykorzystaniu tego sposobu wygląda następująco:

chmod [ugoa][+ - =][rwxs] nazwa_pliku


Przykłady:
chmod +x playit – plik playit może być uruchomiony przez dowolnego użytkownika.
chmod u+x playit – daje właścicielowi pliku playit prawo jego wykonania.
chmod a-w readme – odbiera wszystkim prawo do zapisu do pliku readme
chmod a+r * – daje wszystkim użytkownikom prawo do odczytu do wszystkich plików znajdujących się w danym katalogu.


W Linuksie istnieje specjalne prawo dostępu zwane SUID (SetUID). Normalnie program może być uruchomiony przez użytkownika który jest jego właścicielem, ale są sytuacje gdy program ( należący do roota ) musi być uruchomiony przez osobę, do której nie należy (np.ping należy do roota a mimo tego, może być uruchomiony przez innych użytkowników). Aby umożliwić pozostałym użytkownikom korzystanie z takich programów trzeba nadać im specjalny atrybut SUID. Aby to zrobić należy liczbę określającą prawa dostępu poprzedzić cyfrą 4, przykład:

chmod 4755 /bin/ping

lub w metodzie symbolicznej użyj opcji s:

chmod +s /bin/ping

Prawa czytania, pisania i wykonania w takich plikach widoczne są jako rws a nie rwx
Bardzo dobrym narzędziem do wykonania opisanych tu operacji jest MidnightCommander (MC).

 


źródło: http://www.xlin.hg.pl/podstawy/prawa.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *