Książka znaku

Księga znaku to szczegółowe opracowanie, taki rodzaj dokumentacji technicznej znaku graficznego (logo). Zawiera zasady budowy znaku, pole ochronne, zasady wykorzystania w różnych wariantach (czarno biała, możliwa inna kolorystyka itp.) Taką książkę znaku powinno mieć każde nowopowstałe logo.

Przykład książki znaku nr 1 {PDF}

Przykład książki znaku nr 2 {PDF}

Przykład książki znaku nr 3 {PDF}