Komendy systemu Windows w poszczególnych kategoriach: 

Komenda Opis
Podstawowe komendy:
call wywołuje program wsadowy z innego programu wsadowego
cd wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go
cls czyści ekran
cmd uruchamia nową konsole
color ustawienia koloru konsoli
date wyświetla, modyfikuje datę
dir wyświetla zawartość katalogu
echo wyświetla komunikaty
exit zamyka konsolę lub skrypt wsadowy
find szuka ciągu znaków
hostname wyświetla nazwę hosta
pause zatrzymuje działanie pliku wsadowego
runas uruchamia program jako inny użytkownik
shutdown wyłącza PC
sort sortujące dane wyjściowe
start uruchamia program, plik w oddzielnym oknie
taskkill zamyka proces
tasklist wyświetla wszystkie procesy
time wyświetla, modyfikuje czas
timeout czas oczekiwania
title zmienia tytuł konsoli
ver wyświetla wersje systemu operacyjnego
w32tm synchronizacja czasu/serwer czasu/strefa czasowa
Sieć:
ftp przesyłanie plików na serwer FTP
ftype wyświetla typ pliku, przynależność
getmac wyświetla adres Mac
ipconfig wyświetla konfigurację IP
netsh konfiguracja/zarządzanie/wyświetlanie komponentów sieciowych
netstat wyświetla połączenia TCP IP i ich status
nslookup wyświetla informacje przydatne do diagnozowania infrastruktury systemu DNS
pathping wyświetla stopień utraty pakietów na określonym routerze lub łączu
ping test połączenia ze zdalnym komputerem
route wyświetla oraz modyfikuje wpisy w lokalnej tabeli routingu
systeminfo podstawowe informacje o konfiguracji systemu
telnet program służący do zarządzania komputerem zdalnym bądź lokalnym, na którym jest uruchomiony serwer telnet
tftp przesyłanie plików na serwer TFTP
tracert śledzenie drogi pakietów z naszego komputera do zdalnego serwera
Pliki:
attrib wyświetla lub modyfikuje atrybuty plików
comp porównuje zawartość dwóch plików lub zestawu plików
compact wyświetla informacje o kompresji i umożliwia jej modyfikację na partycjach NTFS
copy / xcopy kopiuje pliki
diskcomp porównuje zawartość dwóch dyskietek
diskcopy kopiuje zawartość dyskietki na inną
erase / del usuwa jeden lub kilka plików
expand dekompresuje jeden lub większą ilość plików
fc porównuje pliki i prezentuje różnice między nimi
mkdir tworzy katalog
move przenosi pliki i katalogi, lub zmienia ich nazwy
rename zmienia nazwę pliku
replace zamienia pliki o tych samych nazwach z jednego katalogu do drugiego
rmdir / rd usuwa katalog
tree graficzne przedstawienie struktury folderów
type wyświetla zawartość pliku tekstowego
Dysk:
chkdsk sprawdza dysk
chkntfs sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie
defrag defragmentuje dysk
diskpart zarządzanie dyskiem
driverquery wyświetla listę zainstalowanych sterowników urządzeń
format formatowanie dysku
label modyfikuje nazwę dysku
mode konfiguracja interfejsu/urządzenia
mountvol przyporządkowuje/usuwa punkty instalacji partycji (punkty montowania)
verify sprawdza poprawność zapisu plików na dysku
vol wyświetla etykietę dysku/woluminu i numer seryjny
Inne:
for wykonuje dane polecenie dla wszystkich plików/zmiennych ze zbioru plików
gpresult wyświetla zestaw zasad RSoP dla danego użytkownika oraz systemu
gpupdate odświeża zasady grupy systemu operacyjnego
perfmon uruchamia monitoring wydajności komputera
prompt zmienia tekst zgłoszenia programu cmd.exe
reg umożliwia edycję rejestru systemowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *